Katalog opravy

Na našich webových stránkách si můžete stáhnout aktualizovaný katalog pro rok 2022, který byl opraven na základě kontroly UKZUZ. Oproti tištěné verzi došlo k těmto změnám:

Chanon 

str 19. – odstraněna informace:
„v zahraničí je aklonifen registrován do mnoha dalších plodin např. kukuřice, hrách, bob, petržel, mrkev, cibule, česnek, čočka, lupina, celer, čirok, kmín, koriandr, kopr, fenykl, měsíček lékařský“

Glosset SC

–  na str. 26 název Glosset opraven na úplný název Glosset SC

  • v indikační tabulce na str. 27 je v tištěné verzi ve sloupci plodina uvedeno: „pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito, triticale“ opraveno na „pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, triticale ozimé“
  • na str. 27 v odstavci „Následné plodiny“ uvedeno: „pšenice, ječmen, řepka, hrách bob, cukrovka, brambor, mrkev, brukvovitá zelenina nebo cibule.“ Opraveno na. „12 měsíců po aplikaci herbicidů nepěstujte bob a jetel. Pěstování ostatních plodin je bez omezení. Náhradní plodiny: Po zaorání porostu na podzim lze jako náhradní plodiny pěstovat ozimou pšenici“

Lentagran WP

Na str.28 opraven název Lentagran na úplný název Lentargan WP

Cymbal

-v indikační tabulce na str. 71 je uvedena aplikace do brambor. Podle nového povolení přípravku, které vyšlo až po uzávěrce katalogu, již není Cymbal do brambor povolen, proto byla tato indikace odstraněna.

Difol

– v aplikační tabulce na str 73. ve sloupci ochranná lhůta uvedeno AT, opraveno na 110 dní

Faxer

– str. 76 odstraněna informace: „Chrání proti dalším chorobám jako jsou fuzariózy a listové choroby ječmene“

Kenja

– str. 81 odstraněna informace „vedlejší účinnost na padlí, černou hnilobu, octovou hnilobu“

Kunshi

– str.83. informace „v průběhu sezóny se ošetřuje maximálně 8x“ opravena na „V průběhu sezony se ošetřuje maximálně 6 x“

Narita

– str. 88 – odstraněna informace „významný vedlejší účinek i na Phyrophrora Infestans“

Pegaso F

– str. 90 odstraněna informace „zároveň poskytuje jako vedlejší účinek také ochranu proti jiným chorobá révy – proti padlí, botrytidě, červené skvrnitosti révy vinné, červené spále a bílé hnilobě na révě.“

Protendo Extra

– v aplikační tabulce na str 97. ve sloupci ochranná lhůta uvedeno AT, opraveno na 61 dní

Vintec

– str. 108, opraven minimální interval po aplikaci bez deště z 24 hod na 48 hod

Zaftra AZT 250 SC

– str. 111 indikace trávy doplněno upřesnění, že se jedná jen o semenné porosty

Milbeknock

– str.115 u indikace hrušeň uveden max. počet aplikací za rok 2x, opraveno na 1x

Shirudo

str. 117 – odstraněn text „registrace v zahraničí na jahody, plodová zelenina, chmel“

Trebon

– str. 124 opraven název přípravku Trebon na plný registrovaný název Trebon OSR

Tridus

– str. 131 u indikace trávy doplněno upřesnění, že se jedná jen o semenné porosty

Byla aktualizovaná tabulka na str. 161-167 „Klasifikace přípravků vzhledem k ochraně vod a necílových organizmů. Zejména aktualizovány názvy přípravků a klasifikace u přípravků Chanon, Conclute AZT 250 SC, Panarex, Pegaso F, Protendo 300 EC, Teppeki a Trebon OSR