Teson

Evidenční číslo přípravku: 4826-1

Účinná látka: 250 g/l tebuconazole

Formulace: emulzní koncentrát (EV)

Balení: 5 l , 20 l

TESON je systémově působící přípravek vynikající preventivní a kurativní účinností proti širokému spektru hospodářsky významných houbových chorob v řepce a obilninách (ječmen, pšenice). Přípravek TESON se vyznačuje dlouhodobou účinností vůči houbovým patogenům.
V řepce mimo účinku na houbové choroby jako jsou fómová hniloba, čerň řepková, bílá hniloba, můžeme sledovat i vedlejší účinky na Cylindrosporium concentrichum a jiné choroby. Zároveň vykazuje i růstově stimulační efekt na rostliny řepky, který po podzimním ošetření snižuje poškození porostů vyzimováním a po jarní aplikaci odolnost rostlin proti poléhání.

Rozsah povoleného použití
Plodina Škodlivý organismus Dávkování OL
řepka olejka fomová hniloba brukvovitých 1 l/ha 56
řepka olejka čerň řepková, hlízenka obecná 1 l/ha 56
ječmen fuzariózy klasů 0,75 – 1 l/ha 35
pšenice ozimá fuzariózy klasů 1 l/ha 35

Přípravek se aplikuje v obilninách max. 1 x a v řepce olejce max.2 x.
Přípravek v řepce olejce vykazuje významný vedlejší růstově-regulační efekt.

Použití v řepce olejce :

 • proti fomové hnilobě
  – podzimní aplikace – v BBCH 14-19
  – jarní aplikace – v BBCH 30-59 – nejlépe od nástupu vegetace do fáze objevení se vrcholového pupenu
 • proti hlízence obecné a černi řepkové : aplikace ve fázi BBCH 55-65

Použití v pšenici ozimé a ječmeni : proti fuzariózám klasů se aplikuje ve fázi BBCH 61-69

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:
plodina bez redukce tryska 50 % tryska 75 % tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů:
Obilniny, řepka 4 4 4 4

Praktická doporučení pro aplikaci :

 • aplikujte nejlépe na počátku výskytu choroby
 • aplikujte ve 200-400 l vody/ha
 • ekonomické varianty pro :
  – pšenice : aplikujte společně s přípravkem EPOXION (125 g epoxiconazole) v TM : TESON 0,5 l/ha + EPOXION 0,5 l/ha
  – TM zajišťuje účinnost na všechny choroby pšenice včetně rzí
  – Ideálně pro T2-T3 od objevení se klasu
  – pšenice ozimá TESON 1 l/ha + PROPERTY 180 SC 0,3-0,5 l/ha
  – TM v T1 zajištuje účinek proti komplexu chorob obilovin
  – ječmen jarní : aplikujte s přípravkem EPOXION (125 g epoxiconazole) v TM : TESON 0,6 l/ha + EPOXION 0,6 l/ha
  – TM zajišťuje spolehlivý účinek i na hnědou a ramuláriovou skvrnitost
  – Ideální aplikace pro T2–T3
 • podle potřeby možno aplikovat v TM s dalšími přípravky na bázi triazolů, morfolinů i strobilurinů