Teppeki

Účinná látka: flonikamid 500 g/kg

Formulace: vodorozpustné granule (WG)

Balení: 0,5 kg, 2 kg

TEPPEKI je systémový a translaminární insekticid blokující příjem potravy savých škůdců. Účinek přípravku je patrný velmi rychle. Již 1 hodinu po sání, resp. kontaktu mšic s postřikem dochází k zastavení sání a produkci medovice, takže mšice již neškodí. Po několika dnech (většinou 2-5) mšice v důsledku dehydratace hynou. Účinnost je vysoká u dospělých, tak i u nedospělých vývojových stádií a má dlouhodobý efekt – 14-21 dní. Vysoké teploty nesnižují účinnost přípravku. Srážky 3 hodiny po aplikaci již nemají vliv na účinnost přípravku.

Použití:

Plodina Škodlivý organismus Dávkování OL Poznámka
chmel mšice chmelová 0,18 kg / ha 21 max. 2x
cukrovka mšice broskvoňová, mšice maková 0,14 kg / ha 60 od: 16 BBCH,
do: 18 BBCH
max. 1x
řepka olejka ozimá mšice broskvoňová 0,1 kg / ha AT od: 16 BBCH,
do: 18 BBCH
max. 1x

Minoritní použití:

Plodina Škodlivý organismus Dávkování  OL Poznámka
jabloň, hrušeň mšice 70 g / m výšky stromu (max. 140 g/ha) 21 od BBCH 30 do BBCH 79; max 3x
ovocné školky mšice 70 g / m výšky stromu (max. 140 g/ha) AT od BBCH 30 do BBCH 79; max 3x
broskvoň, slivoň mšice 70 g / m výšky stromu (max. 140 g/ha) 21 od BBCH 11; max 2x (duben-červen)