Temsa

Evidenční číslo přípravku: 5147-0

Účinná látka: 100 g/l mesotrion

Formulace: suspenzní koncentrát (SC)

Balení: 5 l

Účinná látka mesotrione obsažená v přípravku TEMSA SC patří do chemické skupiny triketonů. Mesotrione je inhibitorem p-hygroxyphenyl pyruvate dioxygenase elementárně zasahující do metabolismu biosyntézy karotenoidů. Je přijímána listy i kořeny, v rostlinách se šíří akropetálně a basipetálně. Účinek se projevuje zbělením listů a nekrózami meristematických pletiv zasažených plevelů. První symptomy jsou patrné za 5 až 7 dní. Zasažené plevele odumírají po dvou týdnech.
TEMSA SC účinkuje proti ježatce kuří noze a jednoletým dvouděložným plevelům, jako jsou např. laskavce, merlíky, heřmánkovité plevele, hluchavka nachová, violky, rdesna, penízek rolní, zemědým lékařský, konopice polní, tetlucha kozí pysk, lilek černý, ptačinec žabinec, svízel přítula, výdrol řepky olejky a slunečnice. Aplikace se provádí 1 x za sezónu.

Plodina Škodlivý organismus Dávkování OL Poznámka

 

kukuřice plevele dvouděložné jednoleté 0.75 l/ha AT od 12 BBCH do 18 BBCH
kukuřice Ježatka kuří noha, plevele dvouděložné jednoleté 1 l/ha AT od BBCH 12 do BBCH 10

Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Rizika fytotoxicity :
Je-li přípravek TEMSA SC aplikován v souladu s platnou etiketou a návodem k použití, je vysoce tolerantní k ošetřovaným rostlinám. Speciální odrůdová citlivost není známa.
Nedoporučuje se použití v inzucht-liniích.
Nedoporučuje se použití v kukuřici cukrové a pukancové.
Nepříznivé podmínky v době ošetření např. slabě vyvinutá vosková vrstva, špatná struktura půdy (např. utužení půdy, přemokření půdy), nepříznivé klimatické podmínky po aplikaci přípravku (např. chladné a deštivé počasí, extrémní sucho, velké kolísání denních a nočních teplot) mohou způsobit prosvětlení listů kukuřice. To však za normálních okolností rychle zmizí a negativně neovlivní výnos.

Následné plodiny :
Pěstování následných plodin je bez omezení. Před pěstováním dvouděložných meziplodin a citlivých
dvouděložných plodin (např. cukrovka, hrách, bob, řepka olejka, slunečnice, zelenina) proveďte orbu.

Náhradní plodiny :
V případě zaorání ošetřeného porostu pěstujte kukuřici.

Prakticé informace pro aplikaci

  • doporučená dávka vody – 300 l/ha
  • pro rozšíření spektra účinnosti a zvýšení účinku na specifické plevele můžete použít tank mix (TM):
    – Temsa 0,75 – 1,1 l/ha + nicosulfuron 30-45 g/ha (Fornet Extra 6 OD 0,5-0,75 l/ha, Fornet 4 SC, 08-1 l/ha atd.)
    – Temsa 0,75 – 1,1 l/ha + dicamba 200 g/ha (DICAVEL – dicamba 480 g – 0,4 l/ha)
    – Temsa 0,75 l/ha + S-metolachlor 936 g/ha + terbuthylazin 562,5 g/ha (Gardoprim Plus Gold 3 l/ha) – pro časně postemergentní aplikaci; ježatka v této fázi 1.list-1.odnož.
  • vykazuje vysokou účinnost proti některým karanténním plevelům jako kupř. Iva xanthifolia, Abutilon, Ambrosia a Xantium.