Protendo

Trochu jiný azol

  • Vysoce systémový účinek
  • Preventivní a kurativní účinek
  • Jeden z neúčinnějších azolů na trhu
  • Pohybuje se translaminárně a akropetálně (ochrana nových přírůstků)
  • Dlouhodobá účinnost
  • Bez omezení v OP podzemní a povrchové vody

Protendo 300 EC obsahuje účinnou látku prothiokonazol patřící do skupiny DMI avšak oproti většině těchto látek však nepatří do podskupiny triazolů, ale jako jediný do podskupinytriazolinthiones. A právě oproti dosavadním triazolovým fungicidům zasahuje řetězec biosyntezy ergosterolu na více místech, což zvyšuje jistotu účinnosti a je tak jedním z nejúčinnějších azolů na trhu. Je vysoce systémový a v rostlině se pohybuje se translaminárně a akropetálně, což zajišťuje ochranu nových přírůstků.

Účinná látka: prothioconazol 300 g/l
Formulace:  emulgovatelný koncentrát (EC)
Balení: 5 l

Rozsah povoleného použití

Plodina Škodlivý organismus

Dávkování

OL

Poznámka

pšenice braničnatka plevová, braničnatka pšeničná, padlí travní, rez pšeničná, rez plevová, helmintosporióza obilnin, fuzariózy klasu

0,65 l/ha

AT

od 25 BBCH,
do 61 BBCH

ječmen rez ječná, hnědá skvrnitost ječmene, padlí travní, rynchosporiová skvrnitost ječmene

0,65 l/ha

AT

od 25 BBCH,
do 61 BBCH

žito ozimé rez pšeničná, padlí travní, rynchosporiová skvrnitost

0,65 l/ha

AT

od 25 BBCH,
do 61 BBCH

triticale braničnatka pšeničná, padlí travní, rynchosporiová skvrnitost, braničnatka plevová, rez plevová

0,65 l/ha

AT

od 25 BBCH,
do 61 BBCH

řepka olejka hlízenka obecná

0,6 l/ha

AT

od 61 BBCH,
do 69 BBCH

řepka olejka ozimá fomové černání stonků řepky

0,6 l/ha

AT

od: 16 BBCH,
do: 59 BBCH