Proman

Evidenční číslo přípravku: 4886-0

Účinná látka: 500 g/l metobromuron

Formulace: suspenzní koncentrát (SC)

Balení: 5 l , 10 l

Přípravek PROMAN je selektivní postřikový herbicid. Působení účinné látky je v oblasti blokace fotosyntézy plevelů. Na plevelné rostliny působí hlavně přes kořeny a v menším měřítku také přes listy. Působení přípravku je 3-4 měsíce a je závislé na použité dávce, druhu půdy a srážkách.

Rozsah povoleného použití
Plodina Škodlivý organismus Dávkování Dávka vody OL
Brambor lipnice roční, ježatka kuří noha, plevele dvouděložné jednoleté 3 – 4 l/ha 200-400 l/ha AT

Přípravek se aplikuje vždy před vzejítím plodiny.
Maximální počet aplikací v plodině – 1 x.

Spektrum účinnosti:
Citlivé plevele :
lipnice roční, ježatka kuří noha, merlík bílý, heřmánek pravý, heřmánkovec nevonný, rdesno ptačí, starček obecný, hořčice rolní, ptačinec žabinec, lilek černý, drchnička rolní, brukvovité plevele, pěťour malokvětý, lnička menší, rdesno blešník, šrucha zelná, kopřiva žahavka

Méně citlivé plevele :
zemědým lékařský, bažanka roční

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:
plodina bez redukce tryska 50 % tryska 75 % tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů:
brambory 4 4 4 4
Ochranná vzdálenost od kraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostli:
brambory 5 0 0 5

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze za použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Následné plodiny :
Pěstování následných plodin bez omezení. Nedoporučuje se vysévat brukvovité plodiny ve stejném roce po aplikaci přípravku. V následujícím roce lze vysévat brukvovité plodiny a řepu po předchozí orbě.

Náhradní plodiny
V případě předčasné likvidace porostu lze jako náhradní plodinu po uplynutí 30 dnů od aplikace vysévat nebo sázet brambory, kukuřici, bob, hrách nebo mrkev. Pšenici lze vysévat s odstupem 4 měsíců od aplikace bez orby, po orbě lze vysévat s odstupem 2,5 měsíce.
Kultivace půdy před výsevem snižuje riziko poškození plodiny.

Prakticé informace pro aplikaci

  • doporučená dávka vody – 200-400 l/ha
  • použijte v TM (tank mixu) s herbicidy rozšiřujícími plevelné spektrum – především na svízel přítulu :
    – 2,5 l/ha PROMAN + 0,2 l/ha COMMAND (CENTIUM) (clomazone 360 g/l)
    – 3 l /ha PROMAN + 2-3 l/ha ROXY (prosulfocarb 800 g/l)
    – využijte nabídku výhodných balíčků – více informací u vašich distributorů