Panarex

Vystřelte plevele z kukuřice

  • Rychlý nástup účinku (2-3 dny)
  • Odolný proti dešti (1 hod po aplikaci)
  • Široká registrace
  • Selektivní vůči plodině
  • Flexibilní dávkování
  • Bez omezení OP povrchových a podzemních vod

Účinná látka: chizalofop-P-tefuryl 40 g/l

Formulace:  emulgovatelný koncentrát (EC)

Balení: 5 l

Panarex je selektivní herbicid určený k hubení jednoletých trávovitých plevelů, výdrolu a pýru v široké škále plodin. Je vysoce selektivní ke kulturním plodinám. Panarex se vyznačuje rychlým nástupem účinku. To je způsobeno nejen účinnou látkou chizalofop-P-tefuryl, ale hlavně unikátní formulací obsahující smáčedla, penetranty a další pomocné látky, které zajišťují optimální pokrytí a průnik látky do plevelných trav. Optimální teplota pro působení přípravku je nad 10°C. Při teplotách 5-10°C se účinek nesnižuje, pouze zpomaluje.