Onyx Extra

Vystřelte plevele z kukuřice

  • Nejlepší poměr cena výkon na trhu
  • Antirezistentní strategie
  • Rychlý účinek (7-10 dní)
  • Selektivita ke kukuřici
  • Flexibilní termín aplikace
  • Booster efekt

Účinná látka: pyridát 300 g/l; mesotrion 90 g/l

Formulace:  olejová disperze (OD)

Balení: 5 l

Onyx Extra obsahuje dvě účinné látky s různým mechanismem účinku. Pyridát je přijímán listy a působí kontaktně a velmi rychle, mesotrion pak je přijímán hlavně hypokotylem a kořeny, zajišťuje reziduální působení. Navíc kombinace těchto látek vyvolává tzv. „Booster efekt“ kdy látky se vzájemně podporují a zvyšují svojí účinnost. Tento efekt můžeme vyjádřit i matematicky, kdy 1+1 se nerovná 2, ale 3. Z důvodu, že neobsahuje ALS inhibitory (sulfonylmočiviny) ani terbuthylazin jsou vhodným antirezistentním řešením proti plevelům v kukuřici. Onyx Extra navazuje na oblíbený balíček Onyx + Temsa, oproti tomu to balíčku je o 20% navýšen obsahu mesotrionu při zachování stejné dávky pyridátu.

Rozsah povoleného použití

Plodina Škodlivý organismus

Dávkování

OL

Poznámka

kukuřice plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté

1 l /ha

AT

Kukuřice od: 12 BBCH, do: 18 BBCH Plevele od 09 BBCH, do: 14 BBCH

kukuřice plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté

0, 5 l/ha (aplikace opakovaná do celkové dávky 1 l/ha)

AT

Kukuřice od: 12 BBCH, do: 18 BBCH Plevele od 09 BBCH, do: 14 BBCH