Milbeknock
Milbeknock pro svilušku šok

  • akaricid s kontaktním a požerovým účinkem
  • účinkuje na všechna vývojová stádia roztočů
  • neškodný pro užitečné organismy
  • vysoký a dlouhodobý účinek
  • účinná látka přírodního původu
  • nezávislý účinek na teplotě

Účinná látka: milbemektin 9,3 g/l

Formulace: emulgovatelný koncentrát (EC)

Balení: 1 l

Působení přípravku:
Přípravek Milbeknock je insekticid obsahující účinnou látku milbemektin, která hubí svilušky a další roztoče. Účinkuje na všechna vývojová stádia svilušek včetně vajíček. Přípravek působí kontaktně a požerově. V rostlinách není rozváděn systemicky, ale translaminárně. Účinná látka Milmemectin je přírodního původu, vyskytuje se v půdě, vzniká při fermentačním procesu některých bakterií z rodu Sterptomyces. Milbemectin patří do skupiny aktivátorů chloridových kanálů, působí na nervy a svaly. Paralyzuje nervové synapse a ošetření roztoči a hmyz zemřou po 2-3 dnech. Působí dlouhodobě 21-28 dní, což umožňuje snížit celkové množství ošetření proti sviluškám.