Lentagran

Evidenční číslo přípravku: 4698-0

Účinná látka: pyridate – 450 g/kg

Formulace: smáčitelný prášek (WP)

Balení: 1 kg

Postřikový kontaktní herbicidní přípravek ve formě dispergovatelného smáčitelného prášku (WP) určený k hubení jednoletých dvouděložných plevelů v zelí zeleném, zelí červeném, kapustě hlávkové, kapustě růžičkové, květáku, brokolici, cibuli, pórku, chřestu, lupině žluté, vojtěšce, jeteli lučním, jeteli plazivém, jeteli inkarnátu, jeteli alexandrijském a máku.

Škodlivý organismus

Plodina Škodlivý organismus Dávkování OL Poznámka

 

chřest plevele dvouděložné jednoleté 2 kg/ha AT před sklizní, preemergentně
po sklizni, postemergentně- podlistová aplikace do BBCH 39
zelí, kapusta hlávková, kapusta růžičková, květák, brokolice plevele dvouděložné jednoleté 2 kg/ha 42 postemergentně, od 16 BBCH do 39 BBCH
cibule, pór plevele dvouděložné jednoleté 2 kg/ha 56, 28 Postemergentně od 13 BBCH do 19 BBCH

OL 56 dnů pro cibuli, 28 dnů pro pór

lupina žlutá, vojtěška plevele dvouděložné jednoleté 2 kg/ha 56, 28 Postemergentně od 13 BBCH do 19 BBCH

OL 56 dnů pro lupinu, 28 dnů pro vojtěšku

jetel luční, jetel plazivý, jetel inkarnát, jetel alexandrijský plevele dvouděložné jednoleté 2 kg/ha 28 postemergentně, od 13 BBCH do 39 BBCH
mák setý plevele dvouděložné jednoleté 2 x 1 kg/ha 56 postemergentně, od 12 BBCH do 29 BBCH

dělená aplikace

hrách setý plevele dvouděložné jednoleté 1 kg/ha AT od 14 BBCH do 16 BBCH; aplikace jednorázová
0,5 kg/ha od 14 BBCH do 16 BBCH; aplikace dělená

Minoritní rozšíření:

Plodina Škodlivý organismus Dávkování OL Poznámka

 

hrách zahradní, cizrna beraní, čočka plevele dvouděložné jednoleté 1 kg/ha AT od 14 BBCH do 16 BBCH; aplikace jednorázová
0,5 kg/ha od 12 BBCH do 16 BBCH; aplikace dělená
česnek plevele dvouděložné jednoleté 2 kg/ha 56 od 13 BBCH do 14 BBCH
mrkev plevele dvouděložné jednoleté 2 kg/ha AT od BBCH 12 do BBCH 16

Působení přípravku
Pyridate je selektivní herbicidní účinná látka ze skupiny fenyl-pyridazinů (HRAC group C3) přijímaná listy rostlin. Mechanizmem účinku je inhibice fotosystému II (PS II).
Přípravek hubí zejména jednoleté dvouděložné plevele. Plevele musí být v době aplikace plně vzešlé; optimální fáze plevelů při aplikaci: 2 – 6 pravých listů (BBCH 12-16), v pozdějších fázích se u odolnějších plevelů účinek snižuje. Maximální počet ošetření 1 x po dobu pěstování plodiny s výjimkou dělené aplikace. Příznaky působení se objevují poměrně rychle a projevují se žlutnutím a později usycháním a odumíráním plevelů. V zeleninách je přípravek vhodné používat v aplikačních sledech s půdními herbicidy nebo s mechanickou kultivací.

Spektrum účinnosti
Citlivé plevele: merlík bílý, kokoška pastuší tobolka, kopřiva žahavka, drchnička rolní, tetlucha kozí pysk, laskavec ohnutý, výdrol slunečnice, zemědým lékařský, pěťour srstnatý, mléč zelinný, mléč drsný, lebeda rozkladitá, mák vlčí, starček obecný, lilek černý, hluchavky, ptačinec žabinec. Méně citlivé plevele: heřmánky, svízel přítula.

Údaje o použití
a) Návod k použití – indikace
AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní
b) Upřesnění podmínek aplikace

Chřest
Aplikace před začátkem sklizňového období před vzejitím plodiny nebo podlistová aplikace mezi řádky vzešlého porostu po ukončení sklizně.

Cibule, pór
Aplikace nejdříve od 3 vyvinutých pravých listů plodiny, která má dostatečně vytvořenou voskovou vrstvičku.

Zelí, kapusta hlávková, kapusta růžičková, květák, brokolice
Ve výsevech brukvovité zeleniny aplikujte nejdříve od 6 pravých listů plodiny, ve výsadbách 3-4 týdny po výsadbě a vytvoření 6 pravých listů plodiny.
Vzhledem k množství odrůd brukvovité zeleniny se doporučuje před jejich provozním ošetřením ověřit citlivost v daných podmínkách na malé části porostu nebo menším počtu rostlin. U výsadeb aplikujte pouze na dostatečně zakořeněné rostliny.

Lupina žlutá, vojtěška, jetele
Postemergentní aplikace od 3 pravých listů (trojlístků) plodiny.

Mák
Dělená aplikace v intervalu 10-14 dnů na porost ve fázi BBCH 12 (2 pravé listy vyvinuty) až BBCH 29 (devět a více pravých listů vyvinuto) na plevele ve fázi 2 až 6 pravých listů.

Rizika fytotoxicity
Lentagran® WP je kontaktní herbicid a proto jsou častější projevy fytotoxicity hlavně za nepříznivých aplikačních podmínek. K projevům fytotoxicity dochází při aplikaci po intenzivních srážkách, které naruší voskovou vrstvičku na listech nebo při vysokých teplotách vzduchu. U citlivějších plodin jako mák je vhodné použít sled dvou aplikací s odstupem 10 – 14 dnů při jednorázové dávce max. 1 kg/ha. Rozdíly v citlivosti odrůd nebyly pozorovány.

Náhradní a následné plodiny
Přípravek nemá reziduální účinek. V rámci běžného osevného postupu není volba následných plodin omezena. Náhradní plodiny vyséváme po zpracování půdy na hloubku aspoň 15 cm. Postřik nesmí zasáhnout sousedící plodiny a okolí pozemku.

Vliv na úrodu
Při použití přípravku nedochází k nežádoucím kvalitativním změnám v produkci. Navýšení sklizně je závislé na intenzitě zaplevelení a konkurenční schopnosti plodiny. Přípravek je vhodný i pro konzervační technologie zpracování půdy; vzhledem k listovému příjmu není účinnost negativně ovlivněna posklizňovými zbytky.

Rizika vzniku rezistence a antirezistentní strategie
Rezistence plevelů k pyridate nebyla v České republice zatím zaznamenána. Přípravek je účinný i na plevele rezistentní k triazinovým herbicidům. K omezení rizika vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek ani jiný se stejným mechanizmem účinku
více než 1 x za vegetaci. Střídejte plodiny v osevním postupu a používejte v nich herbicidy s rozdílným mechanizmem účinku. Vysévejte/vysazujte plodiny v optimální agrotechnické lhůtě umožňující účinnou ochranu proti plevelům.

Příprava postřikové kapaliny
Přípravek před aplikací skladujte aspoň 1 den při pokojové teplotě. Přípravek ve vodorozpustném sáčku je možné rozmíchat buď přímo v nádrži postřikovače naplněné aspoň do poloviny objemu vodou, nebo, obzvlášť při nízké teplotě vody, je vhodné rozmíchat přípravek v malém množství vody v nádobě mimo nádrž postřikovače a směs nalít za stálého míchání do nádrže naplněné do poloviny vodou a doplnit ji na požadovaný objem. Při nízké teplotě vody se přípravek hůře rozpouští.

Praktické informace pro aplikaci

  • aplikujte na suchý porost s dostatečně vyvinutou voskovou vrstvou na listech ošetřovaných plodin. Ideálně až 3 dny po intenzivních srážkách.
  • při časných jarních aplikacích je potřeba, aby se denní teplota pobyboval nad +10°C. Neaplikujte, pokud je noční teplota dlouhodobě pod +2°C
  • neaplikujte při teplotách vyšších než +25 °C (riziko fytotoxicity)
  • pro aplikaci používejte širší trysky (průměr kapek 250-300 mikronů) a postřikovač před aplikací nastavte na nízký aplikační tlak (cca. 2 bary)
  • přípravek neaplikujte s adjuvanty (ani s přípravky obsahujícími adjuvanty), listovými hnojivy a graminicidy.