Kunshi

Evidenční číslo přípravku: 4997-0

Účinná látka: 250 g/kg cymoxanil + 375 g/kg fluazinam

Formulace: vodorozpustné granule (WG)

Balení: 0,5 kg , 1 kg

Přípravek KUNSHI obsahuje účinné látky fluazinam a cymoxanil.
Fluazinam je kontaktní fungicid s protektivní účinností. Zabraňuje klíčení spór a růstu mycelia.
Cymoxanil je foliární fungicid s protektivní a kurativní účinností. Působení cymoxanilu je kontaktní a lokálně systémové (translaminární). Zabraňuje klíčení spór a růstu mycelia.

Škodlivý organismus

Rozsah povoleného použití
Plodina Škodlivýorganismus Dávkování Dávka vody OL
brambor plíseň bramborová 0,4 – 0,5 kg/ha 200-500 l/ha 7

Ošetřuje se preventivně nebo při zjištění prvních příznaků choroby.
Optimální dávka se volí podle síly infekčního tlaku a na základě signalizace.

Kunshi

Evidenční číslo přípravku: 4997-0

Účinná látka: 250 g/kg cymoxanil + 375 g/kg fluazinam

Formulace: vodorozpustné granule (WG)

Balení: 0,5 kg , 1 kg

Přípravek KUNSHI obsahuje účinné látky fluazinam a cymoxanil.
Fluazinam je kontaktní fungicid s protektivní účinností. Zabraňuje klíčení spór a růstu mycelia.
Cymoxanil je foliární fungicid s protektivní a kurativní účinností. Působení cymoxanilu je kontaktní a lokálně systémové (translaminární). Zabraňuje klíčení spór a růstu mycelia.

V průběhu sezony se ošetřuje maximálně 8 x v intervalu 7-10 dní, při silném infekčním tlaku se interval zkrátí na 7 dní.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

plodina bez redukce tryska 50 % tryska 75 % tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

brambory 4 4 4 4

Prakticé informace pro aplikaci

  • v rámci postřikového programu aplikujte na začátku– ideálně první 3 postřiky
  • přípravek nejdříve do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou důkladně rozmíchejte a doplňte vodou na stanovený objem
  • od 3. postřiku přidávejte do TM přípravek NARITA k pojištění účinnosti vůči listovým skvrnitostem brambor (Alternaria ssp.)- zejména u citlivých odrůd a v případě stresových faktorů během vegetace – střídání vysokých a nízkých teplot, period sucha a vlhka atd.