Kumar

Kouzlo je ve formulaci

  • Kontaktní fungicid s preventivním a kurativním účinkem
  • Bez reziduí, bez rezistence
  • Vhodný pro ekologické zemědělství i integrovanou produkci
  • Široké spektrum účinku

Kumar je speciálně optimalizovaná formulace hydrogenuhličitanu draselného pro použití proti širokému spektru chorob v mnoha plodinách. Kumar působí na více místech buněčného cyklu patogenů (multi side), působí prostřednictvím kombinace osmotického tlaku, pH a specifického bikarbonát/karbonát iontového efektu. Kumar působí velmi rychle a způsobuje dehydrataci a totální kolaps spor a mycelia citlivých hub.

Účinná látka: hydrogenuhličitan draselný 850 g/kg
Formulace: ve vodě rozpustný prášek (WP)
Balení: 10 kg

Rozsah povoleného použití:

Plodina Škodlivý organismus Dávkování OL Poznámka

 

jabloň strupovitost jabloně 5 kg/ha

(2,5 kg / 1 m výšky koruny stromu)

1 1) od 72 BBCH

do 89 BBCH,

po odkvětu

réva plíseň šedá 5 kg/ha

(min. 800 l vody/ha)

1 d 75 BBCH

do 89 BBCH

réva padlí 2,5 kg/ha do BBCH 61

5 kg/ha  od BBCH 61

1 od 57 BBCH

do 85 BBCH

Menšinové použití:

Plodina Škodlivý organismus Dávkování OL Poznámka

 

jabloň mušinovitost jablek 5 kg/ha

(2,5 kg / 1 m výšky koruny stromu)

1 1) od 72 BBCH

do 89 BBCH,

chmel padlí 2,2 kg/ha v BBCH 31-37

3,3 kg/ha v BBCH 37-55

5 kg/ha v BBCH 55-89

1 od 31 BBCH

do 89 BBCH

rybíz, maliník padlí 5 kg/ha 1 od 11 BBCH

do 93 BBCH

jahodník padlí 3 kg/ha 1 od 11 BBCH

do 93 BBCH

chřest padlí 3 kg/ha 0 od 39 BBCH

do 93 BBCH

tykev, patizon padlí 1,5-3 kg/ha 1 od 12 BBCH

do 89 BBCH

léčivé rostliny,

aromatické

rostliny,

kořeninové

rostliny

padlí 3 kg/ha od 12 BBCH

do 89 BBCH