Glosset

Chundelky, psárky, sveřepy , Glosset je vítězem přestřelky

  • Hubí jednoděložné plevele v ozimých obilovinách
  • Použití na rezistentní chundelky, sveřepy, psárky
  • Ideální partner do kombinace
  • Variabilní dávkování

Účinná látka: flufenacet 600 g/l

Formulace:  Suspenzní koncentrát (SC)

Balení: 5 l

Nejlépe účinkuje na mladé vzcházející plevele, na plevele ve vyšších růstových fázích je pak již neúčinný. Má vysokou účinnost na psárky, jílky, sveřepy i na rezistentní populace chundelky metlice. Vykazuje vedlejší účinnost na některé dvouděložné plevele např. heřmánkovce, ptačinec

Rozsah povoleného použití

Plodina Škodlivý organismus

Dávkování

OL

Poznámka

pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito, triticale plevele jednoděložné, dvouděložné jednoleté

0,4 l /ha

AT

Obiloviny ve stádiu (BBCH 10-16), plevele (do BBCH 13)