Farmclean

Vyčistěte svůj postřikovač

 • Čistící přípravek pro postřiková zařízení
 • Vhodný také pro čištění stájí, skleníků a strojů
 • Antikorozní efekt – prodlužuje životnost ošetřených kovových ploch
 • Čistí, konzervuje, dekontaminuje

Složení přípravku:
Neiontové povrchově aktivní látky < 5 %
Polykarboxyláty ≥5 % – <15 %
Formulace: tekutá formulace
Balení: 10 l

Farmclean je univerzální čisticí prostředek pro důkladné a rychlé vnitřní i vnější vyčištění postřikovačů po použití prostředků na ochranu rostlin a před příchodem zimy nebo delší odstávkou. Farmclean je také vhodný k čištění stájí, skleníků a strojů vysokotlakovými čističi. Farmclean při správném dávkování není agresivní vůči barvám, lakům ani hliníku a vytváří antikorozní povrch. Farmclean je tekutý čisticí prostředek, s nímž se snadno zachází a který je připraven k okamžitému použití. Obsahuje biologicky odbouratelné účinné látky, které se vyznačují vysokou aktivitou při nízkých aplikačních dávkách.

Doporučení pro aplikaci:

 • Vysokého čisticího účinku je dosahováno i při neutralizaci zbytků pesticidů (především na bázi glyphosátů nebo sulfonylmočovin), když Farmclean může dostatečně dlouho působit na zbytky těchto herbicidů a pokud je čištění provedeno bezprostředně po použití těchto přípravků
 • Výplach aplikačního zařízení:
  • Postřikovač včetně hadic a trysek po vyprázdnění ihned vypláchněte vodou
  • Těžko přístupné části vyčistěte vysokotlakým čističem
  • Naplňte nádrž 30% jeho objemu vodou a pomalu, za stálého promíchávání přidávejte Farmclean (200 ml/100 l vody). Nechte působit 30 minut za stálého míchání
  • Při znečištění sulfonylmočovinami nebo glyfosáty zvyšte dávku na 400 ml/ 100 l a nechte působit 45 minut