Difol

Silná ochrana proti strupovitosti

  • Preventivní a kurativní účinek
  • RTU kapalná formulace
  • Velmi silný kurativní efekt (ideální po dešti)
  • Vysoká pohyblivost v rostlině – ochrana nových přírůstků
  • Antirezistentní strategie – kombinace dvou mechanismů účinku
  • Silný vedlejší účinek na padlí a na botrytiovou kališní hnilobu

Difol je kapalný fungicidní na ochranu jádrovin proti strupovitosti. Tento přípravek obsahuje systémovou účinnou látku difenokonazol a v jádrovinách dosud nepoužívanou kontaktní látku folpet.
Optimální termín pro použití přípravku Difol je od fáze růžového poupěte až těsně po odkvětu.

Účinná látka: difenokonazol 10,7 g/l, folpet 400 g/l

Formulace: suspenzní koncentrát (SC)

Balení: 10 l

Rozsah povoleného použití

Plodina Škodlivý organismus

Dávkování

OL

Poznámka

jabloň, hrušeň strupovitost

3,5 l/ha

110

max. 3x za rok