Diflanil 500 SC

Evidenční číslo přípravku: 5295-0

Účinná látka: diflufenikan 500 g/l

Formulace: suspenzní koncentrát (SC)

Balení: 5 l

Rozsah povoleného použití
Plodina-oblast použití  Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost

OL

pšenice ozimá, ječmen ozimý, pšenice špalda, tritikale, žito plevele dvouděložné jednoleté 0,375 l/ha AT
ječmen jarní plevele dvouděložné jednoleté AT
ovocné dřeviny plevele dvouděložné jednoleté AT

Při aplikaci používejte 200-400 l vody/ha. Aplikace může být prováděna v plodině 1 x za vegetační období.
Plevele jsou nejcitlivější před vzejitím, nebo krátce po vzejití. Po vzejití jsou dvouděložné plevele nejcitlivější od fáze děložních listů do maximálně 6 pravých listů. Svízel přítula je nejcitlivější od fáze děložních listů do maximálně 6 přeslenů. V pozdějších fázích účinnost výrazně klesá. Srážky v prvním týdnu po aplikaci zvyšují účinnost.

Spektrum účinnosti:
Citlivé plevele: rozrazily (Veronica spp.), violka rolní (Viola arvensis), ptačinec žabinec (Stellaria media), hluchavka nachová (Lamium purpureum), ředkev ohnice (Raphanus raphanistrum), merlík bílý (Chenopodium album), kopřiva žahavka (Urtica urens), mléč zelinný (Sonchus oleracea), řeřišnice srstnatá (Cardamina hirsuta)
Méně citlivé plevele: svízel přítula (Galium aparine), heřmánek pravý (Matricaria chamomilla), pampeliška lékařská (Taraxacum officiniale)

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech. Po aplikaci přípravku se může vyskytnout přechodná fytotoxicita v podobě chloróz prvních listů.

Následné plodiny: Pěstování následných plodin je bez omezení. Před výsevem následných plodin proveďte orbu nebo kultivaci do hloubky minimálně 15 cm. Před výsevem luskovin, brukvovitých plodin nebo ozimé řepky olejky musí být půda důkladně promíchána. Pro kultury cukrové řepy nebo cibule je nezbytné úplné převrácení brázdové skývy.
Náhradní plodiny: Jako náhradní plodinu v případě likvidace porostu na jaře lze použít obilniny, brambory, hrách, bob. Pole musí být zoráno do hloubky min. 15 cm a musí uplynout min. 20 týdnů od aplikace.

Praktická doporučení pro aplikaci :
pro komplexní řešení plevelů v obilovinách aplikujte v TM společně s přípravky s ú.l. chlortoluron nebo isoproturon

jarní obiloviny :

 • ošetřujte od BBCH 26 do BBCH 29 dávkou 0,125 l v TM s heribicidy proti specifickým jarním plevelům jako kupř. pcháče atd.

ozimé obiloviny :

 • ošetřujte na podzim od BBCH 01 do BBCH 29

Belchim balíček – k dispozici je výhodný balíček DIFLANIL 500 SC společně s přípravkem LENTRON (chlortoluron)
na ošetření 33,3 ha :

 • DIFLANIL 500 SC (10 l) – 0,3 l/ha + LENTRON (50 l) – 1,5 l /ha
  – společné a ekonomické řešení dvouděložných plevelů a chundelky metlice již na podzim
  – odstraňuje plevele zavčas – neodebírají živiny a ani vodu pěstovaným plodinám

ovocné stromy a keře :

 • ošetřujte od března do září
 • neaplikujte v prvním roce po výsadbě
 • ošetřujte plevele pod korunami stromů nebo keřů
 • přípravek nesmí zasáhnout zelené části ošetřovaných dřevin a ozeleněný pás v meziřadí