Cymbal

Evidenční číslo přípravku: 4924-0

Účinná látka: cymoxanil (ISO) 450 g/kg

Formulace: dispergovatelné granule (WG)

Balení: 250 g , 500 g , 1 kg

Cymbal je fungicid obsahující účinnou látku cymoxanil určený k ochraně brambor proti plísni bramborové a ochraně vinné révy proti plísni révové. Působí preventivně (brání klíčení zoospór a jejich průniku do listů), kurativně a antisporulačně (zastavuje šíření infekce z napadených rostlin na zdravé). Rychlý příjem a transport cymoxanilu v ošetřených rostlinách (je rozváděn translaminárně, tj. od jedné strany listu ke druhé a omezeně do nových neošetřených přírůstků rostliny) zajišťuje vysoký účinek i v deštivém období.

Rozsah povoleného použití

Plodina Škodlivý organismus

Dávkování, mísitelnost

OL

brambor plíseň, bramborová 0,2-0,25 kg/ha + Dithane DG Neotec – TM AT

réva

plíseň révová 0,125 kg/ha do BBCH 61 (počátek kvetení), max. 500 l vody/ha
0,25 kg/ha od BBCH 61 (počátek kvetení),
max. 1000 l vody/ha + Folpan 80 WG- TM
AT

PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU
Cymbal je fungicid obsahující účinnou látku cymoxanil určený k ochraně brambor proti plísni bramborové a ochraně vinné révy proti plísni révové. Působí preventivně (brání klíčení zoospór a jejich průniku do listů), kurativně a antisporulačně (zastavuje šíření infekce z napadených rostlin na zdravé). Rychlý příjem a transport cymoxanilu v ošetřených rostlinách (je rozváděn translaminárně, tj. od jedné strany listu ke druhé a omezeně do nových neošetřených přírůstků rostliny) zajišťuje vysoký účinek i v deštivém období.

V bramborách se vyšší dávka z uvedeného rozmezí použije v případě očekávaného vyššího infekčního tlaku.

Počet aplikací:
Brambor : max. 4x v plodině
Réva: max. 7x za rok

Dávka vody:
Brambor: 200 – 600 l/ha
Réva: 500 – 1000 l/ha

Přípravek se aplikuje postřikem nebo rosením.

Přípravek v tank-mix směsi s přípravky Dithane DG Neotec nebo Folpan 80 WG je třeba použít v souladu s návody na jejich použití.
TM kombinace s přípravkem Folpan 80 WG lze použít pouze v moštových odrůdách.
Rovněž je možné využít TM s přípravkem Mildicut.

Upřesnění podmínek aplikace
Porosty ošetřujte preventivně, na základě signalizace. Interval mezi jednotlivými aplikacemi je 7-10 dnů, v závislosti od podmínek počasí a intenzity napadení.