Chikara 25 WG

Bez plevelů po celou sezónu

  • Dlouhý reziduální účinek (3-4 měsíce)
  • Široké spektrum účinku (dvouděložné i jednoděložné plevele)
  • Synergický efekt v TM s glyfosáty
  • Vhodný i pro integrovanou produkci

Účinná látka: flazasulfuron 250 g/kg
Formulace:  vodorozpustné granule (WG)
Balení: 200 g

Chikara 25 WG je systémový neselektivní herbicid s účinnou látkou flazasulfuron ze skupiny sulfonylmočoviny. Tuto účinnou látku přijímají rostliny převážně přes kořeny ale i přes listy. Po ošetření plevele zastavují růst, následně žloutnou případně se zbarvují do červena a postupně odumírají. Projevy příznaků jsou poměrně pomalé, objevují se 2-3 týdny po aplikaci. Působení přípravku je však dlouhodobé po dobu 90-120 dní.

Rozsah povoleného použití

Plevele Škodlivý organismus Dávkování OL Poznámka

 

vinná réva jednoleté jednoděložné a dvouděložné plevele 200 g/ha