Chanon

Do brambor kanón

  • Preemergentní herbicid dobrambor
  • Výborný kombinační partner
  • Široké spektrum účinku – dvouděložné i jednoděložné plevele

Účinná látka: aklonifen 600 g/l

Formulace:  suspenzní koncentrát (SC)

Balení: 5 l

Chanon obsahuje účinnou látku aklonifen patřící mezi PPO inhibitory, zapříčiňuje inhibici rostlinných pigmentů, které se podílí na transformaci sluneční energie. Chanon se aplikuje preemergentně, příjem účinné látky vzcházejícími plevely je převážně přes kořeny. Na plevelech se po aplikaci objevují chlorózy, dochází k retardaci růstu a následnému usychání.

Rozsah povoleného použití

Plodina Škodlivý organismus

Dávkování

OL

Poznámka

brambory Ježatka kuří noha, plevele dvouděložné jednoleté

2 l /ha

AT

preemergentně

slunečnice Ježatka kuří noha, plevele dvouděložné jednoleté

3 l /ha

AT

preemergentně