Break-Thru SPU

Adjuvant – Super smáčedlo

 • Velmi výrazně snižuje povrchové napětí kapek roztoku, zabraňuje vysychání a odpařování a výrazně snižuje nebezpečí smyvu
 • Zvyšuje průnik účinných látek průduchy rostlin
 • Snižuje úlet postřikové kapaliny
 • Maximální roztažení postřiku na cílové části rostliny

Účinná látka: Polyether 15-30%
Polyether-polymethylsiloxan-kopolymer 75-85 %
Formulace: rozpustný koncentrát (SL)
Balení: 1 l

Doporučení pro aplikaci:

 • Pro většinu plodin je doporučená dávka 0,1 l/ha
 • Přidávání Break-Thru umožňuje snížení množství použité vody na ha (až o 30-50%)
 • Break-Thru je možné přidávat ke všem fungicidům, herbicidům, insekticidům, hnojivům a regulátorům růstu
 • Doporučujeme přidávat ke kontaktním insekticidům (např. Sumicidin) pro lepší pokrytí ošetřených míst a i k systémovým insekticidům např. u přípravku Teppeki zrychluje nástup účinku
 • Smáčedlo Break-Thru je vhodné také přidávat k insekticidním a fungicidním ošetření
  • u rostlin s voskovou vrstvou např. cibule, mák, okrasné rostliny
  • u obilovin u klasových aplikací
  • proti škůdcům ukrytých na špatně přístupných místech (mšice, vlnatky, stonkový a šešuloví škůdci atd.)
 • přidání k půdním herbicidům napomáhá jejich lepšímu rozvrstvení na povrchu půdy