Blusky

Dvojí síla do obilovin

  • Široké spektrum účinku i na problematické plevele (pcháče, violky, kakosty, hluchavky)
  • Ideální partner do kombinace
  • Flexibilní dávkování
  • Vedlejší efekt na chundelku metlici
  • Aplikace již od 5°C

Účinná látka: tribenuron methyl 250 g, metsulfuron methy 250 g

Formulace:  ve vodě dispergovatelné granule (WG)

Balení: 600 g

Blusky je herbicid pro jarní ošetření ozimých a jarních obilovin. Obsahuje dvě účinné látky ze skupiny sulfonylmočovin, které se vzájemně velmi dobře doplňují tribenuron methyl a metsulfuron methyl. Blusky účinkuje velmi rychle, ihned po aplikaci dojde k zastavení růstu plevelů. Viditelné příznaky se poté projeví za 10-14 dni. Blusky je možné aplikovat již od 5°C, což umožňuje provést aplikaci velmi brzy z jara, kdy jsou plevele ještě malé a tedy nejcitlivější k herbicidům.

Rozsah povoleného použití

Plodina Škodlivý organismus

Dávkování

OL

Poznámka

pšenice ozimá, pšenice jarní, ječmen ozimý, ječmen jarní,
žito ozimé,
tritikale ozimé
plevele dvouděložné jednoleté

16-20 g /ha

AT

postemergentně,
na jaře, od: 13 BBCH,
do: 39 BBCH