Beloukha
Natural and Fast

  • Totální herbicid bez obsahu glyfosátu
  • Kontaktní účinek
  • Viditelný účinek 3 hodiny po aplikaci
  • Účinná látka přírodního původu
  • Výborný ekotoxikologický profil – v půdě se rozkládá na CO2 a H2O

Účinná látka: kyselina pelargonová 680 g/l

Formulace: emulgovatelný koncentrát (EC)

Balení: 5 l

Působení přípravku:
Beloukha je totální herbicid s kontaktním způsobem účinku. Používá se pro desikaci bramborové natě nebo pro hubení výmladků či plevelů ve vinné révě. Účinná látka kyselina pelagronová je přírodního původu, Beloukha je proto neškodná pro vodu, vzduch, půdu a suchozemské a vodní mikroorganismy. V půdě se zcela rozkládá do 5 dnů na CO2 a H2O (DT)