Belcup

Kapalné měďnaté hnojivo

  • Široké spektrum použití
  • Výborná mísitelnost s přípravky na ochranu rostlin
  • Vedlejší fungicidní a baktericidní efekt
  • Kapalná formulace

Účinná látka: měď (377 g/l celkové mědi)

Formulace: suspenzní koncentrát (SC)

Balení: 5 L

BELCUP je tekuté koncentrované měďnaté hnojivo formulované jako suspenzní koncentrát a je určené pro použití v zemědělství, zahradnictví a lesnictví. Měď příznivě působí na stabilitu chlorofylu, který je potom později odbouráván, takže se prodlužuje období aktivní fotosyntézy. Při nedostatku mědi se výrazně snižuje využití dusíku z hnojiv, u obilnin se tvoří méně zrna jako důsledek narušení tvorby generativních orgánů. Nedostatek mědi se projevuje zvláště na lehkých a kyselých půdách, na kyselých půdách po radikálním vápnění nebo na půdách s vyšším obsahem organické hmoty (po zaorávkách posklizňových zbytků). Aplikujte postřikem na list v níže uvedených dávkách a termínech dle jednotlivých plodin. Přípravek má výrazné vedlejší baktericidní a fungicidní účinky na širokou škálu chorob.