1,4 Sight

Manager vašeho skladu, Pán klíčků, prevence proti klíčení hlíz
Regulátor růstu a vývoje určený k inhibici klíčení skladovaných brambor

  • Přirozeně se vyskytující v hlízách
  • Prodloužení dormance a potlačení klíčení
  • Pro termické nebo studené zmlžování
  • Biologicky vratný proces
  • Snížení ztrát při skladování

Účinná látka: 1,4- dimethylnaftalen 980g/kg

Formulace: koncentrát pro termické/studené zmlžování

Balení: 10 L

1,4SIGHT s účinnou látkou 1,4- dimethylnaftalen, je přirozeně se vyskytující látka v hlízách brambor i dalších plodinách v období vegetačního klidu (dormanci). 1,4 DMN iniciuje tvorbu bílkovin, které prodlužují dormanci, snižuje ztrátu hmotnosti hlízy vlivem přeměny škrobu na cukry. Vlivem 1,4-DMN je stále zachován osmotický tlak, nedochází k přirozenému úbytku hmotnosti hlíz a jejich otlaku. Jedná se o vratný proces, obsah 1,4DMN se s postupujícím časem degraduje na počáteční hodnoty a hlíza přirozeně přechází do přípravy na klíčení. Udržováním hlízy v dormanci se prodlužuje udržitelnost hlíz ve skladech. Aplikace v intervalu 4 až 6 týdnu.