Silwet Gold

Super smáčedlo

  • Velmi výrazně snižuje povrchové napětí kapek roztoku, zabraňuje vysychání a odpařování a výrazně snižuje nebezpečí smyvu
  • Zvyšuje průnik účinných látek průduchy rostlin
  • Snižuje úlet postřikové kapaliny
  • Maximální roztažení postřiku na cílové části rostliny

Účinná látka: Alkyloxypolyethylenglykol 20 %
Heptamethyltrisiloxan modifikovaný polyalkylenoxidem80 %

Formulace: rozpustný koncentrát (SL)

Balení: 5 L

Silwet Gold je neiontové ogranosilikonové smáčedlo pro zlepšení pokryvnosti postřiku a ke snížení úletu postřikové kapaliny při aplikaci přípravků na ochranu rostlin a hnojiv. Silwet Gold snižuje povrchové napětí postřikové kapaliny, tím dochází k roztažení kapek (smáčivost) postřiku na ošetřených rostlinách. Dochází tedy k rovnoměrnějšímu pokrytí povrchu rostlin, snížení odparu, smyvu, působení UV záření a ve výsledku k lepšímu příjmu účinných látek přípravků na ochranu rostlin.