Kamba 480 SL

Rychlý úder proti plevelům

  • účinný proti více než 200 plevelům včetně vytrvalým druhům
  • systémové působení uvnitř rostliny – ú.l. rozváděna i do kořenů – dokonalá likvidace plevelů jako je kupř. pcháč
  • spolehlivý partner pro rozšíření účinku do TM směsí v kukuřici (nicosulfuron atd.)
  • výborná náhrada za přípravky na bázi účinných látek 2,4-D, bromoxynil

Účinná látka: dikamba 480 g/l

Formulace:  rozpustný koncentrát (SL)

Balení: 5 l

Kamba 480 SL je selektivní systemický herbicid. Účinná látka dikamba proniká do rostliny hlavně listy, lodyhami a je rozváděna až do kořenů, takže hubí spolehlivě i vytrvalé plevele. Nepříznivě ovlivňuje fotosyntézu a dělení buněk. Způsobuje deformaci listů a stonků s následným odumřením celé rostliny. Vyznačuje se vysokou tolerancí vůči ošetřovaným rostlinám.

Rozsah povoleného použití

Plodina Škodlivý organismus

Dávkování

OL

Poznámka

kukuřice dvouděložné plevele

0,6 l /ha

AT

kukuřice od: 13 BBCH, do: 15 BBCH plevele od: 12 BBCH, do: 16 BBCH