Emendo M

Evidenční číslo přípravku: 5034-1

Účinná látka: valifenalát 60 g/kg + mancozeb 600 g/kg

Formulace: vodorozpustné granule (WG)

Balení: 5 kg

Valifenalát je nová systémová fungicidní účinná látka ze skupiny amidů karboxylových kyselin. Tato účinná látka se širokým spektrem fungicidního účinku se projevuje preventivním, kurativním, eradikativním a antisporulačním účinkem, který je v přípravku Valis M / Emendo M v kombinaci s kontaktním fungicidem mankozeb.

Rozsah povoleného použití

Plodina Škodlivý organismus

Dávkování, mísitelnost

OL

brambor plíseň, bramborová 0,2-0,25 kg/ha + Dithane DG Neotec – TM AT

réva

plíseň révová 0,125 kg/ha do BBCH 61 (počátek kvetení), max. 500 l vody/ha
0,25 kg/ha od BBCH 61 (počátek kvetení),
max. 1000 l vody/ha + Folpan 80 WG- TM
AT

Valifenalát narušuje tvorbu buněčných stěn ovlivňováním jejich syntézy. Mankozeb je kontaktní fungicidní účinná látka charakteristická širokým spektrem účinku.
Mankozeb způsobuje blokování metabolismu patogenních hub na buněčné úrovni v různých fázích Krebsova cyklu. Tento způsob účinku poskytuje dithiokarbamátům výhodu jejich rozsáhlé aktivity.
Emendo M působí proti houbám rodu Phytophthora a Plasmopara. Je určen k ochraně bramboru proti plísni bramborové a révy proti plísni révové. Přípravek je vhodný pro použití v celé pěstitelské oblasti bramboru a révy.

Upřesnění podmínek aplikace
Emendo M v bramborách aplikujte preventivně před výskytem prvních příznaků napadení plísní bramborovou. Přípravek používejte zejména na první postřiky na začátku intenzivního růstu rostlin (BBCH 17-39) nejpozději do fáze zrání (BBCH 85). Přípravek aplikujte v intervalu 7 až 10 dní na základě signalizace podle intenzity infekčního tlaku. Doporučené množství vody na hektar je 200-600 l. Ventilátor postřikovače se má nacházet těsně nad povrchem plodiny. Používejte jemný postřik při vysokém tlaku, aby se zajistilo dokonalé pokrytí listové plochy. V případě zavlažování nebo deště v období před postřikem, stanovte takový termín ošetření, aby listy v době aplikace přípravku byly suché. Aplikací dostatečného množství vody dosáhnete dokonalé pokrytí listové plochy. Plíseň bramborová vyžaduje dlouhodobé teplé období s vysokou relativní vlhkostí vzduchu. V takových podmínkách zredukujte aplikační interval Emendo M mezi dvěma za sebou následujícími aplikacemi na 7 dní.
V révě přípravek Emendo M aplikujte preventivně před výskytem prvních příznaků napadení peronospórou révy, zejména před rozkvětem (BBCH 50). Přípravek v révě aplikujte v intervalu 10 až 12 dní na základě signalizace podle intenzity infekčního tlaku. Doporučené množství vody na hektar je 300-1000 l.
Aplikaci provádějte pozemním aplikačním zařízením. Ventilátor postřikovače nebo rosiče musí být v těsné blízkosti porostu. Postřik aplikujte při vysokém tlaku, aby bylo zajištěno úplné pokrytí rostlin postřikovou kapalinou. Aplikaci provádějte na suché listy a hrozny. Údaje o možné fytotoxicitě, odrůdové citlivosti, vlivu na následné a sousední plodiny: v rozsahu registrovaného použití přípravku nejsou známé.

Omezení rizika vzniku rezistence
SPa1 K zabránění vzniku rezistence neaplikujte v révě tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu CAA (amidy kyseliny karboxylové, např. dimethomorf, iprovalikarb, valifenalát, mandipropamid) vícekrát než 4x za vegetační sezónu, v bramborách neaplikujte ve více než 50 % z celkového počtu ošetření proti uvedené chorobě.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu CAA po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

plodina bez redukce tryska 50 % tryska 75 % tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

 

brambory 4 4 4 4
réva 6 6 6 6

Prakticé informace pro aplikaci

  • Doporučená dávka vody
    – brambory : 200-600 l/ha
    – réva : 300-1 000 l/ha
  • Při aplikaci dbejte na to, aby ventilátor postřikovače nebo rosiče byl v těsné blízkosti porostu. Používejte jemný postřik při vysokém tlaku, aby se zabezpečilo dokonalé pokrytí listové plochy kapalinou
  • Maximální počet aplikací za sezónu : 3 x
  • V případě zavlažování nebo deště v období před aplikací přípravku stanovte termín ošetření tak, aby listy (nebo hrozny v případě révy) byli v době aplikace suché.