Avella

Jedinečný fungicid do obilovin

  • Preventivní a silný kurativní účinek
  • Účinek na všechny významné choroby obilovin
  • Výborný kombinační partner
  • Flexibilní termín použití
  • Translaminární a lokálně systémový účinek
  • Zvyšuje vitalitu rostlin, kořenový systém a tím i výnos

Avella obsahuje účinnou látku penthiopyrad z nejnovější skupiny SDHI, který inhibujeklíčovýenzym (sukcinátdehydrogenázu) mitochondriálního dýchání komplexu II. buňky patogenu. Penthyopyrad se v rostlině pohybuje z jedné strany listu na druhou a z místa aplikace do okolních částí rostlin (lokálně systémově). Avella má velmi silný kurativní účinek na všechny významné listové choroby obilovin včetně rynchosporiové a ramuláriové skvrnitosti ječmene. Vedlejší efektem aplikace Avelly je zvýšení intenzity fotosyntézy, zvětšení kořenového systému, což se pozitivně projevuje na výnosu.

Účinná látka: penthiopyrad 200 g/l
Formulace:  Emulgovatelný koncentrát (EC)
Balení: 5 l

Rozsah povoleného použití

Plodina Škodlivý organismus

Dávkování

OL

Poznámka

pšenice braničnatkapšeničná,
rezpšeničná

1,5 l/ha

AT

od 25 BBCH
do 69 BBCH

ječmen hnědá skvrnitost ječmene,
rynchosporiová skvrnitost
ječmene, ramulariová
skvrnitost ječmene

1,5 l/ha

AT

od 25 BBCH
do 59 BBCH

ječmen jarní rezječná

1,5 l/ha

AT

od 25 BBCH
do 69 BBCH

žito rez žitná, rynchosporiová
skvrnitost, braničnatka
pšeničná

1,5 l/ha

AT

od 25 BBCH
do 69 BBCH

tritikale rez pšeničná,
rynchosporiová skvrnitost

1,5 l/ha

AT

od 25 BBCH
do 69 BBCH