Spike

2020-02-05T10:25:16+01:00July 15th, 2019|

Spike SPIKE V OBILNINÁCH ŠAMPIÓN Obsahuje plnou dávku ú.l. epoxykonazolPreventivní, kurativní i eradikativní účinek Ideální partner pro TM s jinými fungicidy z důvodu : Zajištění antirezistentní strategie Zvýšení účinnosti proti specifickým chorobám Kupř. fuzariozy s přípravkem TESON (tebuconazole) Nejúčinnější azol na DTR a listové skvrnitosti Pomalý pohyb v rostlině – ochraňuje celou plochu listů [...]