Zkušební stanice

Společnost Belchim Crop Protection si během krátké doby uvědomila, jak důležitá je organizace pokusů. Spolu s rozvojem společnosti se objevila nutnost zajištění vlastní zkušební stanice. Ta byla založena v roce 2006. Leží v Londerzeel 10 minut od hlavního sídla společnosti.

 

Polní pokusy

Podrobné znalosti týkající se efektivity a selektivity produktů spolu s vývojem různých metod aplikace, možnosti kombinací s jinými přípravky nebo hledání unikátních vlastností účinných látek jsou klíčem k úspěchu našich přípravků na trhu. Na zkušební stanici společnosti Belchim máme k dispozici 10 hektarů půdy, na kterých testujeme naše produkty v různých plodinách, a to jak jednoletých, tak i víceletých. Přípravky na ochranu rostlin, které máme v nabídce, se testují, srovnávají a spojují do celých programů ochrany tak, aby se mohla zkontrolovat jejich vhodnost vzhledem k ochraně proti plevelům, chorobám a škůdcům

Polní pokusy se provádějí s cílem prohloubit znalosti jak naše, tak i našich zákazníků, k čemuž slouží prezentace a diskuse nad současnými i budoucími řešeními.


Laboratorní pokusy

Testování účinných látek, studium mechanismu jejich účinku nebo ověřování charakteristiky našich produktů se provádí v naší laboratoři v podobě nádobových pokusů

Na naší zkušební stanici budujeme evropské vzdělávací centrum, jehož cílem je vzdělávat naše zaměstnance, poradce i zákazníky.

Designed by Pedro
Scroll to Top